רישום מקוון – הקישור יעלה בקרוב

דמי רישום: המחירים כוללים מע”מ, טפסים ללא אמצעי תשלום מצורף לא יטופלו.

לנרשמים ומשלמים עד- 2/05/2014 (כולל מע"מ) 430 ש"ח
לנרשמים ומשלמים מ- 3/05 עד- 2/06/2014 (כולל מע"מ) 470 ש"ח
לנרשמים ומשלמים מ- 3/06/2014 כולל ביום הכנס (כולל מע"מ) 530 ש"ח

המועד האחרון להגעת טפסי הרישום למזכירות: 2 ביוני 2014. לאחר תאריך זה ניתןיהיה להירשם במקום ביום הכינוס

להורדת טופס רישום לחץ כאן

לקבלת הנחה לרישום קבוצתי (15 משתתפים ומעלה מאותו מוסד) יש להתקשר למחלקת רישום, לפי הפרטים בהמשך.

ביטול השתתפות:
בקשות לביטול השתתפות תתקבלנה בכתב בלבד.
עבור בקשה לביטול השתתפות שתתקבל עד לתאריך 2 ביוני 2014 יוחזרו דמי רישום בניכוי דמי טיפול בסך 30% מהתשלום.
לאחר התאריך 2 ביוני 2014 לא יוחזרו דמי רישום.

מחלקת רישום
טלפקס: 03-5767733
דואר אלקטרוני: Registration@ilami.org