ישראל הינה מעצמה של חברות הזנק בתחומים שונים, ובכלל זה גם בתחום הבריאות. מגוון גדול של חברות עוסק ביוזמות שונות שנועדו לקדם את בריאותו של הפרט בדרכים חדשניות, לעיתים בלתי נתפסות. לפעמים אנו חשים כי "אין נביא בעירו". חברות ההזנק פועלות באופן טבעי בחו"ל בשלב גיוס הכספים, במהלך הפיתוח של המוצר ובוודאי בשלב השיווק של מרכולתם, אך הן ממעטות לחשוף את פעילותן בארץ. על רקע זה חשבנו שכינוס שכותרתו "מחוברים לבריאות" צריך לחבר לבריאות של מדינת ישראל גם את חברות ההזנק.

בין העבודות שנבחרו להצגה במסלול הייחודי ניתן יהיה לשמוע על משחקים אינטראקטיביים להגדלת היענות ומעורבות של חולים כרוניים; על ניהול תרופות אישי כפי שאף פעם לא ראינו בארץ; על ניטור רציף של דופק, נשימה ופעילות בביתו של המטופל; על האופן בו ניתן יהיה למנוע טעויות (נפוצות!) בהנפקת מרשם; על חיזוי יעילות טיפול תרופתי בסרטן הריאה; על שיפור איכות חייהם של החולים הכרוניים באמצעות מערכות טכנולוגיות; ועל מערכת לתרגום קול לטקסט בשירותי הבריאות.

בואו לשמוע על העתיד בקידום בריאות המטופלים! בואו לראות כיצד מתחברות חברות ההזנק הישראליות לבריאות!