08:00 – 09:00 התכנסות, הרשמה וביקור בתערוכה
09:00 – 10:30 מליאת פתיחה וברכות
10:30 – 11:00 הפסקת קפה וכיבוד, ביקור בתערוכה וצפייה בפוסטרים
11:00 – 12:20 הרצאות במושבים מקבילים
12:20 – 13:30 הרצאות במושבים מקבילים
13:30 – 14:30 ארוחת צהריים, ביקור בתערוכה וצפייה בפוסטרים
14:20 – 15:50 הרצאות במושבים מקבילים
15:50 – 16:10 הפסקה מתוקה, ביקור בתערוכה וצפייה בפוסטרים
16:10– 16:40 מליאת סיכום וחלוקת פרסים