יו”ר הכינוס:
עוזיה גליל, מייסד מרכז גליל למידע רפואי, טלרפואה ורפואה אישית בטכניון

יו”ר האיגוד:
ד”ר בת עמי סדן, ואיקה מדיקל

ועדת תכנית:
יו"ר ועדת תכנית: אילן לוי, אוניברסיטת אריאל

ד"ר בת עמי סדן, ואיקה מדיקל

פרופ' נחמן אש, מכבי שרותי בריאות

פרופ' רן בליצר, שרותי בריאות כללית

פרופ' יובל שחר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ד"ר אסתי סייג, מרכז רפואי סורוסקי ת"א

יודי אסקוף, אסק מדיק בע"מ

חיים חקלאי, משרד הבריאות

אנג'לה עירוני, מכבי שרותי בריאות

פיליפ ליבמן, Access for Life

ד"ר מיכל רוזן-צבי, יבמ ישראל

ד"ר ארטורו ושלר

שירה לב-עמי, משרד הבריאות

ד"ר אמנון שבו, Standards of Health

ועדת ארגון:
יו”ר ועדת ארגון: חיים חקלאי, משרד הבריאות
תקוה ארבל, ארבל שירותי יעוץ

ועדת תקציב:

יו"ר ועדת התקציב: יודי אסקוף, אסק מדיק בע"מ

ועדת פרסום ומדיה:
יו”ר ועדת פרסום ומדיה: יודי אסקוף, אסק מדיק בע”מ

פיליפ ליבמן, Access for Life
אבי שרפי, הרקיע הרביעי (ASB)

ועדת חסויות:
יו"ר ועדת חסויות: יוני הלר, אלעד מערכות

חיים חקלאי, משרד הבריאות
אנג'לה עירוני, מכבי